Søk på dette nettstedet:

Machine learning

DATAANALYSE OG PREDIKSJON

Machine Learning og AI-prosjekter.

 

Maskinlæring og AI-prosjekter.

Et AI-prosjekt kan være så mangt. Det kan være en bank som vil predikere fremtidig kundefrafall, eller det kan være en startup som vil analysere hva bier i en bikube kommuniserer til hverandre. Vi har gjort begge deler, og mye der i mellom, siden oppstarten av dette forretningsområdet i 2016.

Felles for alle prosjektene vi gjør er at vi benytter machine learning–algoritmer for å automatisere beslutninger, predikere utfall, optimalisere en innsatsfaktor eller gi ny innsikt. Vi benytter teknikker som supervised learning, unsupervised learning og reinforcement learning. Det kan være enkle analyser og det kan være deep learning analyser.

"For en stor industriaktør sparte vi flere millioner etter kun 50 timer i et prosjekt. For en av de største logistikkaktørene i landet muliggjorde vi 6000 % Return on Investment."

ALT ER MULIG

Våre AI-prosjekter.

Ofte involverer våre AI-prosjekter uvanlige data, som enten er spesielt store, ustrukturerte eller flyktige, som sensordata. Vi kan analysere alle typer data - tekst, lyd, bilde, video, strømmedata eller hva det skal være.

Vi har for våre kunder blant annet analysert:

  • videoer av bier
  • fotballskudd
  • strømmedata fra simkort
  • befolkningsforflytninger
  • data fra hvaler i Antarktis (!)
  • satelittdata fra NASA
  • tekst fra produktblader og Covid-19 rapporter.   

De ekstreme datamengdene vi har i dag, kombinert med dramatisk økt prosesseringskraft og nye algoritmer, gjør at analyser av forretningsproblemer som for kun få år siden var umulig, nå er innen rekkevidde. Det har gjort at en del av våre kunder har fått svært god avkastning på sine data science-prosjekter.   

I flere av våre prosjekter har vi gjort noe som aldri har vært gjort før. Da er det avgjørende å ha de beste folkene: nysgjerrige og kompetente data scientists med PhD, som kan kommunisere godt med kundene på en forståelig måte.  

 

AI LAB

AI Lab har samarbeidsprosjekter både med start-ups i innovasjonsmiljøer og med etablerte organisasjoner som trenger ekstra kompetanse innen AI, machine learning og data science.

AI-RÅDGIVNING

Vi kan sette sammen informasjon fra interne og strukturerte datakilder, som f.eks. ERP-, CRM, og HRM-systemer, med ustrukturert ekstern data, dvs. data vi ikke kan finne i egne systemer. På den måten kan vi skape ny innsikt som hjelper våre kunder med å gjøre beslutningsprosesser mer effektiv, nøyaktig...
Ansatt Amesto

OPTIMALISERE ELLER FORENKLE FORRETNINGSDRIFTEN?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!