Søk på dette nettstedet:

BI-rådgivning

STRATEGI OG GOVERNANCE

Business Intelligence-rådgivning.

TRENGER DU HJELP TIL Å FÅ BEDRE INNSIKT I EGEN BEDRIFT?

Business Intelligence | Rådgivning og design.

Business Intelligence og analytics brukes for å oppnå bedre beslutningsgrunnlag og innsikt i virksomhetens behov. Alle vet at nøkkeltall er ferskvare, likevel er det mange bedrifter som bruker mange timer hver uke på rapportering av nøkkeltall. Våre BI-rådgivere og BI-konsulenter kan hjelpe deg med innsikt og full kontroll over økonomiske tall og andre relevante styringsparametre.

Vi gjennomfører design-workshops hvor vi går igjennom dine behov og prioriteringer og prototyper eksempelrapporter. Med bakgrunn i økonomiske analyse kan våre BI-rådgivere hjelpe dere å definere et målbilde for en Business Intelligence-løsning som gir dere den innsikten dere trenger.

TYDELIGGJØR VERDIEN AV BEDRE INNSIKT

BI og AI Strategi.

Tradisjonelt har Business Intelligence vært brukt til beslutningstøtte, men moderne BI handler også om endringer i operative og kritiske forretningsløsninger. Kombinert med AI vil det kunne gi en helt ny innsikt, forståelse og grunnlag for effektivisering. 

Gjennom våre strategi-prosjekter hjelper vi deg til å bedre forstå det potensialet som ligger i gode innsikts-løsninger. Vi setter opp en visjon, et målbilde, og et veikart med konkrete aktiviteter og ansvar. Vår veletablerte metode er brukt hos mange kunder og inneholder veldefinerte maler, erfaringsbaserte prinsipper og en stegvis prosess som sikrer et godt, forståelig og forankret resultat som gjør videre prioriteringer tydelige og velbegrunnet. 

STYRING, PROSESSER OG GOD ORGANISERING

BI Governance.

Opplever du utfordringer rundt prioritering, business case, eierskap, prosesser og generell organisering av dine Business Intelligence-prosjekter. Dette er ikke blitt enklere med fremveksten av andre typer data, bruk av AI og maskinlæring, og en langt modnere forretningsside som gjerne ønsker innsikt raskere og mer sofistikert enn tidligere.

Gjennom våre BI governance prosjekter hjelper vi deg med å organisere prosjektene og etablere gode prosesser som sikrer riktig prioritering, eierskap og styring. Vi kan også bistå med admin og forvaltning av din eksisterende BI-løsning.

RIKTIG ARKITEKTUR TIL DINE BEHOV

BI og AI arkitektur.

Mens det tidligere var forholdsvis enkelt å sette opp en «best practice» arkitektur for en BI-løsning, er dette i dag langt mer komplisert. Du må ta hensyn til ustrukturerte data og hadoop, data lakes, strømmedata, maskinlæring, cloud, bimodale løsninger, sandkasseløsninger, GDPR, større datamengder, en mengde ulike verktøy for prosessering og visualisering, og ikke minst langt mer modne, krevende og forskjelligartede brukere.  

Det er ikke lenger løsningen å ha en arkitektur som dekker alle behov og vi hjelper deg med å finne frem til den beste totalarkitekturen som sikrer riktig innsikt på alle nivåer og muliggjør bruk av moderne BI-verktøy, avanserte AI-modeller og sandkasseløsninger for de som trenger det. 

Kvadratisk magnus-andersson-KAzgxInZXMo-unsplash 466x466

Datavarehus

Vi kan hjelpe deg med å bygge et bærekraftig Datavarehus, som kan skaleres over tid, som håndterer forretningslogikk, metadata og MasterData på en god måte, og som er bygget iht. beste praksis.
Kvadratisk 466x466 priscilla-du-preez-OEdkPaxYMXU-unsplash-1

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Kontakt våre spesialister

Våre analytikere og data scientists kan hjelpe deg med alt fra stategi og rådgivning, datainnsamling, tolking og analyse, til visuell rapportering. Ta kontakt for en uforpliktende samtale og kartlegging av dine behov.